Mercuri International

PRODAJNA IZVRSNOST

Mercuri International je definisao 9 faktora uspeha za dostizanje "prodajne izvrsnosti". Naša 10-minutna analiza daje jasnu sliku zdravlja vaše kompanije. Uz njenu pomoć možemo precizno da odredimo koji kompanijski procesi su efikasni, a koje je potrebno unaprediti.

The link you have access to is not currently compliant with Firefox browser, we recommend to access that via Google Chrome, Safari or MS Edge. We're working to fix this issue